Слънчева къща в с.Малка Верея

През месец Март 2015 година Невен-ЗИГ Солар инсталира хибридна система SunEarth, с мощност 4 kW, на покрива на фамилна сграда в с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Цялостното интериорно и екстериорно осветление, както и контактите за телевизия, интернет и др. се захранват с безплатен ток от слънцето.

Модулното изпълнение позволява увеличение на мощността по всяко време.

Акумулаторната система се зарежда през светлата част на деня, а вечер отдава необходимото електричество на къщата.

Енергийният мениджър управлява напълно автоматично потреблението и координира енергийните потоци от слънце, вятър или дизелов генератор.

Външната електрическа мрежа съществува само като резервен източник.