МБАЛ Бяла значително намалява разходите си за горива

През Октомври 2016г. Невен-ЗИГ Солар завърши изграждането на високоефективна аеротермална и соларна инсталация SmartHeat,за отопление и охлаждане на сградите на МБАЛ Юлия Вревска, гр.Бяла, обл.Русе. Съоръжението използва възобновяемата енергия на околния въздух и слънцето. По този начин се оползотворяват безплатните енергийни източници от природата и значително ще се намалят разходите за газ, нафта и електричество. Спестените средства от горива ще могат да се насочат в други направления.

Най-съвременните термопомпи SmartHeat (made in Germany) са сърцето на системата и гарантират максималната енергийна ефективност. Старите чугунени радиатори бяха подменени със стенни вентилконвектори, които ще поддържат постоянна температура в помещенията, както през зимата, така и през лятото.

Като изключително енергийно ефективен, проектът, с наименование „Повишаване на енергийната ефективност, чрез използване на възобновяеми източници на енергия, в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревска” град Бяла”, е финансиран със 100% субсидия по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Мярка 2, от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова откри официално инсталацията и посочи нови възможности за субсидии за енергийна ефективност. С реализирането на проекта, Община Бяла разполага с най-модерната общинска болница в региона, която не само работи с най-съвременно оборудване, а и разходва най-малко средства.

Община Бяла, в лицето на кмета г-н Димитър Славов и неговият екип, проявяват завидна инициативност, и за краткия си едногодишен мандат успяват да направят забележителни промени в облика на общината. Пожелаваме им успех и занапред!